Ontslagvergoeding en transitievergoeding 2018

De Regering heeft het het ontslagrecht middels de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hervormd. Een onderdeel is de verplichte ontslagvergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. De transitievergoeding is bestemd voor het vinden van ander werk via outplacement. Een transitievergoeding wordt wettelijk verplicht bij ontslag na 2 jaar dienstverband. U kunt de hoogte berekenen met de berekenaar door het invullen van uw leeftijd, duur dienstverband en bruto maandinkomen.

Transitievergoeding bij ontslag

U ontvangt bij ontslag een transitievergoeding. De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaren en 1/2 maandsalaris in de jaren erna. De transitievergoeding is maximaal 79.000,-. Veel lager dus dan de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. De bruto transitievergoeding mag besteed worden voor scholing of outplacement. Als de transitievergoeding niet besteed wordt aan outplacement of scholing, moet u belasting betalen. 

De route via UWV bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is verplicht. Dit speelt vaak bij collectieve ontslagen. Ontslag vanwege persoonlijke redenen (conflict, disfunctioneren) moet verlopen via de kantonrechters-route. Let op: er is een derde ontslag-mogelijkheid naast UWV en kantonrechter. Als werkgever en werknemer onderling een ontslagregeling overeenkomen, dan is UWV of de kantonrechter niet nodig. Dan mag de werkgever ook nog steeds een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule betalen.

Kantonrechter kan een hogere ontslagvergoeding toekennen 

Als de kantonrechter van mening is dat de werkgever verwijtbaar gehandeld heeft, kan hij een -extra- ontslagvergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding. Deze is niet gemaximeerd, zoals de transitievergoeding.

Aflopende jaarcontracten ontvangen ook een transitievergoeding

Bij het niet verlengen van een tijdelijk contract waarbij minstens 2 jaar is gewerkt, ontvangt werknemer ook een transitievergoeding.

Werkgevers en werknemers kunnen onderling afspraken blijven maken

Werkgevers en werknemers kunnen onderling afspraken blijven maken over de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook kunnen vakbonden -namens de werknemers- een sociaal plan afsluiten waarin de hoogte van de ontslagvergoeding is vastgelegd. Deze kan gebaseerd zijn op de kantonrechtersformule, die hoger is dan de transitievergoeding. Bereken verschil transitievergoeding en ontslagvergoeding volgens kantonrechtersformule

Benut outplacement en ontvang vrijblijvende offerte per mail

Boekje van werk naar werk

Bestel het gratis boek 'Van werk naar werk'.Het boek “Van werk naar WERK” is een gratis uitgave van NextJob Outplacement en Reïntegratie. In dit boek staan tips en adviezen voor het vinden van een nieuwe baan.

Bestel gratis boekje transitie-vergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen


Van werk naar werk begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan.Vul het formulier in.

Formulier >>


De Overheid heeft met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagrecht gewijzigd. Volgens de Overheid wordt met de WWZ de dynamiek op de arbeidsmarkt en de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers verbeterd en de productiviteit verhoogd. De hoofdlijnen van de WWZ zijn:

Het ontslag moet via UWV of kantonrechter, afhankelijk van ontslagreden. Ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen moeten via UWV verlopen. Ontslag vanwege persoonlijke redenen (disfunctioneren, onverenigbaarheid van karakters) moet door de werkgever worden ingediend bij de kantonrechter. Ontslag met wederzijds goedvinden is als derde optie mogelijk als werkgever (en werknemer) de UWV-route of kantonrechter-route willen vermijden. Werkgever zal de werknemer dan een gunstige ontslagregeling moeten aanbieden.  

Bij ontslag ontvangt werknemer een -wettelijke verplichte- transitievergoeding, mits werknemer minimaal 2 jaar in dienst is. Deze vergoeding mag worden ingezet voor scholing en het vinden van een nieuwe baan via outplacement. Hoogte van transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar en 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar in de jaren daarna. 50-plussers ontvangen tot 2020 een hogere transitievergoeding. 

WW-uitkering wordt -tot 2019- ingekort naar maximaal 24 maanden.

De berekenaar op deze website toont de ontslagvergoeding op basis van de transitievergoeding t.o.v. de kantonrechtersformule.