Outplacement Coach Nodig?

Bel: 088 20 50 888
Outplacement Coach Nodig?
Bel: 088 20 50 888

Een meerderheid van werkgevers tegen versoepelen ontslagrecht en inkorten WW-uitkering

Op maandag 25 maart werd door FD en BNR een onderzoek gepresenteerd over het versoepelen ontslagrecht en inkorten WW duur. TNS Nipo heeft een enquête uitgevoerd onder werkgevers. Veel werkgevers blijken een genuanceerde mening te hebben over het versoepelen van het ontslagrecht en het inkorten van de WW-uitkeringen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de arbeidsmarkt slecht is waardoor werknemers na ontslag moeilijk aan een nieuwe baan komen. De timing voor forse maatregelen is niet goed en dit pakt niet sociaal uit. Werkgevers willen de verhouding met werknemers goed houden. Dat is in ieders belang. Ook is de verwachting dat de arbeidsmarkt krapper wordt als de economie in de toekomst weer gaat aantrekken. Dan hebben werkgevers de mensen weer hard nodig en is niemand gebaat bij langdurig werklozen die niet meer in te passen zijn. Over zes tot tien jaar zijn ontslagvergoedingen en WW-duur geen issue meer. Zowel werkgevers als werknemers zijn het met elkaar eens dat het begeleiden van een werknemer naar een nieuwe baan een mooiere oplossing is dan alleen een hoge afkoopsom. De banen moeten er wel zijn en dat is op dit momenet een probleem.

Geen kortere duur WW-uitkering

Ca. twee derde van de ondervraagde werkgevers ziet niets in een kortere duur van de WW-uitkering . Het kabinet wil de WW-uitkering  van 38 naar 12 maanden inkorten, om zo ruim € 1 mrd te besparen en werklozen te stimuleren sneller een baan te vinden. Vanwege de stijgende werkloosheid en het geringe aantal vacatures, vindt een meerderheid van de ondernemers dit een verkeerde maatregel uit het Regeerakkoord.

Ontslagrecht niet versoepelen

Werkgevers zijn ook niet positief over het versoepelen van het ontslagrecht, zoals voorgesteld in het Regeerakkoord. Het Regeerakkoord stelt dat de ontslagvergoeding een half maandsalaris per dienstjaar zou moeten bedragen, met een maximum van € 75.000. Het idee zou zijn dat werkgevers makkelijker mensen aannemen als ze die ook goedkoper kunnen ontslaan. De meerderheid van de werkgevers zegt geen mensen aan te nemen als gevolg van deze maatregel. Grote werkgevers waren gemiddeld negatiever over de plannen dan kleine werkgevers. Berekenen ontslagvergoeding en transitiebudget

Geef uw mening over versoepelen ontslagrecht