Een meerderheid van werkgevers tegen versoepelen ontslagrecht en inkorten WW-uitkering

Op maandag 25 maart werd door FD en BNR een onderzoek gepresenteerd over het versoepelen ontslagrecht en inkorten WW duur. TNS Nipo heeft een enquête uitgevoerd onder werkgevers. Veel werkgevers blijken een genuanceerde mening te hebben over het versoepelen van het ontslagrecht en het inkorten van de WW-uitkeringen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de arbeidsmarkt slecht is waardoor werknemers na ontslag moeilijk aan een nieuwe baan komen. De timing voor forse maatregelen is niet goed en dit pakt niet sociaal uit. Werkgevers willen de verhouding met werknemers goed houden. Dat is in ieders belang. Ook is de verwachting dat de arbeidsmarkt krapper wordt als de economie in de toekomst weer gaat aantrekken. Dan hebben werkgevers de mensen weer hard nodig en is niemand gebaat bij langdurig werklozen die niet meer in te passen zijn. Over zes tot tien jaar zijn ontslagvergoedingen en WW-duur geen issue meer. Zowel werkgevers als werknemers zijn het met elkaar eens dat het begeleiden van een werknemer naar een nieuwe baan een mooiere oplossing is dan alleen een hoge afkoopsom. De banen moeten er wel zijn en dat is op dit momenet een probleem.

Geen kortere duur WW-uitkering

Ca. twee derde van de ondervraagde werkgevers ziet niets in een kortere duur van de WW-uitkering . Het kabinet wil de WW-uitkering  van 38 naar 12 maanden inkorten, om zo ruim € 1 mrd te besparen en werklozen te stimuleren sneller een baan te vinden. Vanwege de stijgende werkloosheid en het geringe aantal vacatures, vindt een meerderheid van de ondernemers dit een verkeerde maatregel uit het Regeerakkoord.

Ontslagrecht niet versoepelen

Werkgevers zijn ook niet positief over het versoepelen van het ontslagrecht, zoals voorgesteld in het Regeerakkoord. Het Regeerakkoord stelt dat de ontslagvergoeding een half maandsalaris per dienstjaar zou moeten bedragen, met een maximum van € 75.000. Het idee zou zijn dat werkgevers makkelijker mensen aannemen als ze die ook goedkoper kunnen ontslaan. De meerderheid van de werkgevers zegt geen mensen aan te nemen als gevolg van deze maatregel. Grote werkgevers waren gemiddeld negatiever over de plannen dan kleine werkgevers. Berekenen ontslagvergoeding en transitiebudget

Geef uw mening over versoepelen ontslagrecht  

Benut outplacement en ontvang vrijblijvende offerte per mail

Boekje van werk naar werk

Bestel het gratis boek 'Van werk naar werk'.Het boek “Van werk naar WERK” is een gratis uitgave van NextJob Outplacement en Reïntegratie. In dit boek staan tips en adviezen voor het vinden van een nieuwe baan.

Bestel gratis boekje transitie-vergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen


Van werk naar werk begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan.Vul het formulier in.

Formulier >>


De Overheid heeft met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagrecht gewijzigd. Volgens de Overheid wordt met de WWZ de dynamiek op de arbeidsmarkt en de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers verbeterd en de productiviteit verhoogd. De hoofdlijnen van de WWZ zijn:

Het ontslag moet via UWV of kantonrechter, afhankelijk van ontslagreden. Ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen moeten via UWV verlopen. Ontslag vanwege persoonlijke redenen (disfunctioneren, onverenigbaarheid van karakters) moet door de werkgever worden ingediend bij de kantonrechter. Ontslag met wederzijds goedvinden is als derde optie mogelijk als werkgever (en werknemer) de UWV-route of kantonrechter-route willen vermijden. Werkgever zal de werknemer dan een gunstige ontslagregeling moeten aanbieden.  

Bij ontslag ontvangt werknemer een -wettelijke verplichte- transitievergoeding, mits werknemer minimaal 2 jaar in dienst is. Deze vergoeding mag worden ingezet voor scholing en het vinden van een nieuwe baan via outplacement. Hoogte van transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar en 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar in de jaren daarna. 50-plussers ontvangen tot 2020 een hogere transitievergoeding. 

WW-uitkering wordt -tot 2019- ingekort naar maximaal 24 maanden.

De berekenaar op deze website toont de ontslagvergoeding op basis van de transitievergoeding t.o.v. de kantonrechtersformule.