Klanten weer zeer tevreden over NextJob Outplacement

CEDEO-klanttevredenheid erkenning voor de vijfde maal

Voor de vijfde keer heeft NextJob Outplacement het CEDEO-certificaat behaald. CEDEO doet klanttevredenheidsonderzoeken onder klanten van HRM-dienstverleners. Als klanten het bureau voor minimaal 80% met tevreden of zeer tevreden beoordelen, komt het onderzochte bureau in aanmerking voor het Cedeo certificaat. NextJob Outplacement heeft het certificaat al sinds 2007. Het certificaat is steeds 2 jaar geldig. Het laatste onderzoek dat voor 2017 werd uitgevoerd, leverde een gemiddelde eindscore op van 93 %. Volgens Cedeo een zeer hoge score. De Cedeo erkenning loopt tot en met eind 2018.

Veel werkgevers verlangen dat outplacement en loopbaanbegeleiding uitsluitend door CEDEO-erkende bureaus worden uitgevoerd.

Wilt u weten wat klanten van ons vinden? Wilt u een outplacement coach van NextJob spreken?Vraag het cedeo rapport klanttevredenheid aan of direct contact met outplacement coach.

Benut outplacement en ontvang vrijblijvende offerte per mail

Boekje van werk naar werk

Bestel het gratis boek 'Van werk naar werk'.Het boek “Van werk naar WERK” is een gratis uitgave van NextJob Outplacement en Reïntegratie. In dit boek staan tips en adviezen voor het vinden van een nieuwe baan.

Bestel gratis boekje transitie-vergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen


Van werk naar werk begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan.Vul het formulier in.

Formulier >>


De Overheid heeft met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagrecht gewijzigd. Volgens de Overheid wordt met de WWZ de dynamiek op de arbeidsmarkt en de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers verbeterd en de productiviteit verhoogd. De hoofdlijnen van de WWZ zijn:

Het ontslag moet via UWV of kantonrechter, afhankelijk van ontslagreden. Ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen moeten via UWV verlopen. Ontslag vanwege persoonlijke redenen (disfunctioneren, onverenigbaarheid van karakters) moet door de werkgever worden ingediend bij de kantonrechter. Ontslag met wederzijds goedvinden is als derde optie mogelijk als werkgever (en werknemer) de UWV-route of kantonrechter-route willen vermijden. Werkgever zal de werknemer dan een gunstige ontslagregeling moeten aanbieden.  

Bij ontslag ontvangt werknemer een -wettelijke verplichte- transitievergoeding, mits werknemer minimaal 2 jaar in dienst is. Deze vergoeding mag worden ingezet voor scholing en het vinden van een nieuwe baan via outplacement. Hoogte van transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar en 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar in de jaren daarna. 50-plussers ontvangen tot 2020 een hogere transitievergoeding. 

WW-uitkering wordt -tot 2019- ingekort naar maximaal 24 maanden.

De berekenaar op deze website toont de ontslagvergoeding op basis van de transitievergoeding t.o.v. de kantonrechtersformule.