Outplacement Coach Nodig?

Bel: 088 20 50 888
Outplacement Coach Nodig?
Bel: 088 20 50 888

Sociaal Akkoord: transitievergoeding vervangt transitiebudget

Met het sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers hebben gesloten, wordt de transitievergoeding geïntroduceerd. De transitievergoeding is een verbeterde versie van het transitiebudget uit het reageerakkoord PVDA - VVD.  De transitievergoeding is het bedrag dat werknemers bij onvrijwillig ontslag meekrijgen van hun werkgever. Deze transitievergoeding is onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid die op 1 juli 2015 ingaat.

De Regering heeft Wet Werk en Zekerheid gelanceerd o.b.v. sociaal akkoord

De maatregelen uit het Sociaal akkoord zijn omarmd door het kabinet en zijn omgezet in wetsvoorstellen. De wetsvoorstellen Werk en Zekerheid zijn door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 juli 2015.

Transitievergoeding bij elk onvrijwillig einde  dienstverband

Elke werknemer wiens arbeidscontract onvrijwillig eindigt heeft recht op een transitievergoeding. Dit geldt voor jaarcontracten (vanaf 2 jaar dienstverband) en voor arbeidscontracten voor onbepaalde tijd (ook vanaf 2 jaar dienstverband). De transitievergoeding is hoger dan het transitiebudget, echter lager dan de kantonrechtersformule zoals nu gebruikelijk is in ontslagsituaties. De hoogte van de transitievergoeding is

- 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar plus 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar in de jaren erna

-de transitievergoeding is gemaximeerd op € 75.000 of op 1 jaarsalaris bij salarissen hoger dan € 75.000 per jaar

Hogere transitievergoeding voor 50-plussers

Voor  werknemers die 50 jaar en ouder zijn en een dienstverband van 10 jaar of langer hebben, geldt dat ze een maand per gewerkt jaar ontvangen voor elk jaar gewerkt na het 50e levensjaar. Dit is een tijdelijke maatregel die loopt tot 2020. De maxima van € 75.000 of 1 jaarsalaris voor hogere inkomens blijven gelden.

Alleen bij verwijtbaarheid kan ontslagvergoeding hoger of lager worden

Alleen als er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van het zij de werkgever, het zij de werknemer, kan de kantonrechter een hogere of lagere ontslagvergoeding toekennen. Er komt geen formule of maximering voor de hoogte.

Afspraken over ontslagvergoedingen in een vaststellingsovereenkomst blijven ook in en na 2015 mogelijk

Werkgever en werknemer kunnen bij ontslag met wederzijds goedvinden afspraken over een ontslagvergoeding blijven maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst bij ontslag (beëindigingovereenkomst). Bij ontslag met wederzijds goedvinden zal als minimum de transitievergoeding worden gevraagd door de werknemer. Daarop heeft de werknemer immers al een wettelijk recht. Ook heeft de werknemer recht op een WW-uitkering , mits het ontslag geïnitieerd is door de werkgever.