Outplacement Coach Nodig?

Bel: 088 20 50 888
Outplacement Coach Nodig?
Bel: 088 20 50 888

Discussie over inkorten WW uitkering en versoepeling ontslagrecht wordt vervolgd

Het Regeerakkoord 2013 beschrijft dat werknemers bij ontslag maximaal 24 maanden WW uitkering ontvangen van de Overheid en een transitievergoeding van de werkgever.  Nu ontvangt men maximaal 38 maanden WW en vaak een ontslagvergoeding  ter hoogte van 1 maandsalaris per gewerkt jaar (kantonrechtersformule).  De inkorting van de WW uitkering  zou € 1,1 miljard per jaar aan besparing moeten opleveren. Deze besparing is een harde eis in het Regeerakkoord. Een alternatieve oplossing voor deze besparing is de invoering van een werknemerspremie WW. Elke werknemer zou WW premie moeten gaan betalen, hetgeen dezelfde besparing voor de Overheid zou moeten opleveren. Een modale werknemer  (inkomen ca. € 32.500,-) zou per jaar ongeveer € 200 aan WW premie kwijt zijn. De vakbonden, werkgeversorganisaties en Minister Asscher van Sociale Zaken praten met elkaar om te kijken of hierin een mogelijke oplossing  ligt of dat er andere alternatieven mogelijk zijn.

Transitievergoeding nog steeds te laag ?

Tweede financiële pijler bij ontslag is de ontslagvergoeding. In de plannen van het Regeerakkoord 2013 zou de ontslagvergoeding vervangen worden door een transitievergoeding. Alleen bij onterecht ontslag of ontslag waarbij de werkgever verwijtbaar is, maakt de werknemer kans op een ontslagvergoeding. De werknemer zal dan op eigen initiatief de gang naar de kantonrechter moeten maken. De werknemer kan een maximale ontslagvergoeding van € 75.000 ontvangen als hij door de kantonrechter in het gelijk wordt gesteld. In alle andere gevallen ontvangt werknemer bij ontslag of afloop jaarcontract een transitievergoeding ter grootte van 1 week per gewerkt jaar met een maximum van 4 maanden. Bijvoorbeeld : 40 jarige werknemer wordt na een dienstverband van 10 jaar ontslagen. Op basis van de huidige praktijk zou werknemer 7,5 maandsalarissen meekrijgen. Als de plannen uit het Regeerakkoord doorgang vinden, ontvangt werknemer nog maar 2,5 maanden. Nog een aantal voorbeelden:

Leeftijd

Dienstverband

Ontslagvergoeding

Transitievergoeding

45 jaar

15 jaar

12,5 maanden

3,8 maanden

50 jaar

20 jaar

20 maanden

4 maanden

55 jaar

25 jaar

27,5 maanden

4 maanden

60 jaar

25 jaar

37,5 maanden

4 maanden

 

Ook moet de transitievergoeding verplicht ingezet worden voor een outplacementtraject of voor scholing. Wat vindt u ? Is de transitievergoeding te laag ? Is de transitievergoeding te laag om goede scholing of outplacement in te kopen ? Of de sociale partners en Minister Asscher discussie voeren over (de hoogte van) de transitievergoeding is onbekend. U kunt wel al uw mening geven via ons opinie forum opinie transitiebudget