Transitievergoeding verplichten inzetten voor scholing werkt niet

Volgens Wientjes van werkgeversvereniging VNO is de verplichting het transitiebudget te gebruiken voor scholing niet functioneel. “Dat werknemers bij ontslag een soort voucher krijgen voor scholing werkt niet in de praktijk. Het enige waar dit toe leidt, is dat scholingsinstituten als paddenstoelen uit de grond schieten. Ontslagen werknemers willen gewoon geld.”

3 Reacties

Peter van de Bunt
november 27, 2012 16:45
1
Feit is dat het altijd goed is om bij te scholen. Soms is het goed professionele begeleiding in de vorm van outplacement in te kopen. Het zou mooi zijn als bij ieder ontslag een objectief en onafhankelijk advies zou kunnen worden gegeven over op welke wijze het transitiebudget het beste zou kunnen worden aangewend. De borging van dat onafhankelijke advies zou door de betreffende werkgever moeten kunnen worden geleverd.
Marius Winter
november 29, 2012 15:29
2
Grootste probleem is niet de keuze tussen geld of scholing, maar het feit dat het transitiebudget te laag is om te voorzien in outplacement en scholing en ook te laag voor een adequate inkomensaanvulling. Mensen hebben inderdaad behoefte aan geld om een lagere WW uitkering aan te vullen; Daarnaast heeft men bij ontslag behoefte aan outplacement/ scholing die de kansen op een nieuwe baan vergroten. Het transitiebudget en de lagere en kortere WW vanaf 2014 voorziet niet in deze behoefte
Marius (financieel adviseur)
maart 23, 2015 20:57
3
Het is geen plicht om de transitievergoeding te besteden aan outplacement of scholing (dat was het wel in de eerste opzet van de WWZ). Het mag. De werknemer mag de transitievergoeding ook laten uitkeren, echter dan moet belasting betaald worden.

Reageer


Annuleren

Benut outplacement en ontvang vrijblijvende offerte per mail

Boekje van werk naar werk

Bestel het gratis boek 'Van werk naar werk'.Het boek “Van werk naar WERK” is een gratis uitgave van NextJob Outplacement en Reïntegratie. In dit boek staan tips en adviezen voor het vinden van een nieuwe baan.

Bestel gratis boekje transitie-vergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen


Van werk naar werk begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan.Vul het formulier in.

Formulier >>


De Overheid heeft met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagrecht gewijzigd. Volgens de Overheid wordt met de WWZ de dynamiek op de arbeidsmarkt en de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers verbeterd en de productiviteit verhoogd. De hoofdlijnen van de WWZ zijn:

Het ontslag moet via UWV of kantonrechter, afhankelijk van ontslagreden. Ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen moeten via UWV verlopen. Ontslag vanwege persoonlijke redenen (disfunctioneren, onverenigbaarheid van karakters) moet door de werkgever worden ingediend bij de kantonrechter. Ontslag met wederzijds goedvinden is als derde optie mogelijk als werkgever (en werknemer) de UWV-route of kantonrechter-route willen vermijden. Werkgever zal de werknemer dan een gunstige ontslagregeling moeten aanbieden.  

Bij ontslag ontvangt werknemer een -wettelijke verplichte- transitievergoeding, mits werknemer minimaal 2 jaar in dienst is. Deze vergoeding mag worden ingezet voor scholing en het vinden van een nieuwe baan via outplacement. Hoogte van transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar en 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar in de jaren daarna. 50-plussers ontvangen tot 2020 een hogere transitievergoeding. 

WW-uitkering wordt -tot 2019- ingekort naar maximaal 24 maanden.

De berekenaar op deze website toont de ontslagvergoeding op basis van de transitievergoeding t.o.v. de kantonrechtersformule.