Transitievergoeding veroorzaakt inkomensval

Het omzetten van de huidige ontslagvergoeding in een transitiebudget voor scholing en outplacement zorgt voor een forse inkomensverlaging. Dat betekent dat de inkomenszekerheid van werknemers  die tussen twee banen zitten, wegvalt. Stel dat een werknemer van 45 jaar oud met een bruto inkomen van € 40.000,- en een dienstverband van 10 jaar zijn baan kwijtraakt. Deze persoon kan in de huidige situatie een ontslagvergoeding verwachten van 10 maandsalarissen om zijn inkomenstekort aan te vullen. In de toekomst zal hij een transitiebudget ontvangen van 4 maanden, dat hij niet mag gebruiken voor het aanvulling van zijn lagere inkomen. Dit betekent dat mensen die een eigen huis hebben, weinig spaargeld of andere reserves hebben,  een enorme inkomensval te verwerken krijgen. Mensen krijgen de tijd niet meer om hun uitgavenpatroon aan te passen.

7 Reacties

Marius Winter
november 22, 2012 13:06
1
Helemaal mee eens; Bovendien wordt ook de WW uitkering ingekort en in het tweede jaar fors verlaagd. Mensen die ontslagen worden, raken financieel zwaar gedupeerd als de kabinetsplannen doorgaan
Peter van de Bunt
november 27, 2012 16:49
2
Mensen die op een laat tijdstip worden geconfronteerd met een aanstaand ontslag lopen inderdaad een groot risico op een inkomensterugval. Daarom een oproep aan alle werkgevers: wees snel met de aankondiging van een aanstaand ontslag: een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Vladi Koselka
november 28, 2012 18:32
1.2
Zsm informeren betekent wel langer een gedemotiveerde arbeidskracht in dienst hebben.
Marius Winter
november 30, 2012 10:23
2.2
Blijft het probleem dat er te weinig banen zijn voor 50-plussers. Je kunt goed voorbereid zijn en jezelf tijdig gaan omscholen, dat is nog geen garantie voor het vinden van een baan na ontslag. Mee eens dat tijdige melding de mensen de kans geeft zich voor te gaan bereiden op het ontslag
Joop van Unen
november 28, 2012 21:51
3
Waarom wordt met het transitiebudget geen rekening gehouden met je leeftijd? de kans dat een jongere opnieuw een baan vindt is toch groter dan iemand van bijvoorbeeld boven de 45
Marius Winter
november 29, 2012 15:34
1.3
Joop, dat klopt; De kantonrechtersformule houdt ook rekening met de leeftijd. Dat is niet voor niets. Voor ouderen duurt het veel langer dat ze een nieuwe baan vinden en als ze een nieuwe baan vinden is het salaris vaak lager dan daarvoor.
R Koster
maart 01, 2013 13:54
4
Het financiele leed zal niet te overzien zijn. Werkgevers zien hun kans schoon om "goedkoop "van hun ouderen af te komen. Deze mensen hebben in 9 v de 10 gevallen een eigen huis . Voorheen konden zij het veelal een tijdje uitzingen met de oude ontslagvergoeding. Nu wordt de financiele vergoeding ontnomen, moet het huis verkocht worden op een stagnerende woningmarkt waar het huis veel minder waard is geworden. Dus komt er na het verhuizen ook nog restschuld (vr de rest v j leven) Bedankt!

Reageer


Annuleren

Benut outplacement en ontvang vrijblijvende offerte per mail

Boekje van werk naar werk

Bestel het gratis boek 'Van werk naar werk'.Het boek “Van werk naar WERK” is een gratis uitgave van NextJob Outplacement en Reïntegratie. In dit boek staan tips en adviezen voor het vinden van een nieuwe baan.

Bestel gratis boekje transitie-vergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen


Van werk naar werk begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan.Vul het formulier in.

Formulier >>


De Overheid heeft met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagrecht gewijzigd. Volgens de Overheid wordt met de WWZ de dynamiek op de arbeidsmarkt en de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers verbeterd en de productiviteit verhoogd. De hoofdlijnen van de WWZ zijn:

Het ontslag moet via UWV of kantonrechter, afhankelijk van ontslagreden. Ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen moeten via UWV verlopen. Ontslag vanwege persoonlijke redenen (disfunctioneren, onverenigbaarheid van karakters) moet door de werkgever worden ingediend bij de kantonrechter. Ontslag met wederzijds goedvinden is als derde optie mogelijk als werkgever (en werknemer) de UWV-route of kantonrechter-route willen vermijden. Werkgever zal de werknemer dan een gunstige ontslagregeling moeten aanbieden.  

Bij ontslag ontvangt werknemer een -wettelijke verplichte- transitievergoeding, mits werknemer minimaal 2 jaar in dienst is. Deze vergoeding mag worden ingezet voor scholing en het vinden van een nieuwe baan via outplacement. Hoogte van transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar en 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar in de jaren daarna. 50-plussers ontvangen tot 2020 een hogere transitievergoeding. 

WW-uitkering wordt -tot 2019- ingekort naar maximaal 24 maanden.

De berekenaar op deze website toont de ontslagvergoeding op basis van de transitievergoeding t.o.v. de kantonrechtersformule.